Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Litpark a Listy Ježiškovi

Litpark a Listy Ježiškovi

Zima k nám zavítala v plnej svojej kráse a my sme sa v tento pekný zasnežený deň  vybrali do knižnice Litpark. Dňa 28.11.2023 si knižnica Litpark pripravila pre našich žiakov 4.D triedy zaujímavé aktivity zamerané na precvičenie našich jazýčkov pomocou rôznych jazykolamov, ale aj aktivity na podporu čítania a vytvárania pozitívneho vzťahu ku knihám. Čítali sme knihu „Strom, ktorý dáva“, ktorý bol síce jednoducho ilustovaný, ale niesol v sebe dôležité posolstvo pre každého jedného z nás. Príbeh o bezpodmienečnej láske, obete a pomoci druhým prináša mravné posolstvo, ktoré je podávané s ľahkosťou a dokáže sa natrvalo vpísať do vedomia čitateľov bez rozdielu veku. Po diskusii mali žiaci možnosť si prezrieť aj iné knihy a vypožičať si ich na domáce čítanie.

Naša cesta z Litparku mala ešte jednu zastávku. Žiaci sa už nevedeli dočkať dňa, kedy pôjdeme na poštu a odošleme listy Ježiškovi, ktoré sme si spoločne pripravili v rámci hodiny čítania a výtvarnej výchovy. Tento krásny deň sme zavŕšili sľúbenou guľovačkou a s úsmevom na tvári sme sa vrátili do školy.

PaedDr. Romana Renčková