Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Úsmev ako dar v 9.B triede

Úsmev ako dar v 9.B triede

Každoročne sa na našej škole organizujú zbierky potravín, šatstva a iných nevyhnutných produktov pre život. Naša trieda 9.B sa rozhodla taktiež prispieť svojou troškou. Spolu s triednou učiteľkou sa vybrali do obchodu, kde každý žiak za seba kúpil tovar podľa neho potrebný. Aj keď sumy neboli veľké, pocit, že sme svojou troškou prispeli možno k lepším chvíľam rodín, ktoré majú hmotný nedostatok, bol hrejivý a ja dúfam, že v deťoch tento pocit zostane a bude ich sprevádzať aj naďalej.

Mgr. Zuzana Blašková