Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Stážisti zo Španielska na našej škole

Stážisti zo Španielska na našej škole

V piatok, 17.11.2023 ukončili svoj dvojmesačný študijný pobyt na našej škole španielski  študenti Leyre a Matías z partnerskej školy z mesta Logroño. Počas svojho pobytu na Slovensku okrem štúdia asistovali aj na hodinách španielskeho jazyka, zároveň spoznávali našu kultúru, jej zvyky a tradície, navštívili zaujímavé miesta v Košickom regióne i mimo neho. Počas svojho pobytu si našli mnoho kamarátov, s ktorými zostávajú aj naďalej v kontakte. Spolu s nami oslávili aj 60.výročie našej školy.

Plní nezabudnuteľných zážitkov a cenných životných skúseností sa o ne po návrate domov podelili so svojimi rodinami, učiteľmi, spolužiakmi a kamarátmi. V druhom polroku spoznajú nielen ich domovskú školu, ale aj španielsku kultúru a životný štýl ich slovenskí hostitelia Richard a Dominika.

Obom našim hosťom ďakujeme za spoločne strávené chvíle a prajeme im veľa životných úspechov. Muchas gracias!

Mgr. D.Lopatníková