Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Ukáž čo vieš

Ukáž čo vieš

Akcia školského klubu detí – Ukáž, čo vieš – patrí ku kreatívnym a obľúbeným. Každý rok sa presviedčame o tom, aké šikovné deti navštevujú našu školu. Najviac zastúpenou oblasťou je hra na hudobný nástroj. Veľmi kvalitné boli gymnastické predvedenia a spoločenský tanec. Nechýbal však spev, moderný tanec a vlastná tvorba- ukážka z poviedky. Počas celej akcie výtvarníci tvorili svoje kresby, či papierový domček. Za svoju odvahu boli všetci účinkujúci odmenení. Rada by som pochválila aj divákov, ktorí vydržali tlieskať až do konca a naše poďakovanie patrí aj p. uč. Mgr. Šviderovi za hudobný doprovod a pomoc.

Erika Nagyová, vychovávateľka ŠKD