Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Matematicko-fyzikálne súťaže Náboj Junior a Lomihlav

Matematicko-fyzikálne súťaže Náboj Junior a Lomihlav

Aj matematika a fyzika patria k obľúbeným predmetom našich žiakov. A nie len to. Žiaci obľubujú súťaže, v ktorých nesúťažia sami, ale spolu so svojimi kamarátmi. Lákajú ich súťaže, v ktorých vedia spojiť svoje sily do jedného tímu a svojimi vedomosťami tak poraziť iné družstvá.

Preto sa aj tento rok naši najšikovnejší žiaci zapojili do súťaží ako Náboj Junior či Lomihlav.

24.11.2023 sa Náboja Junior zúčastnili 2 tímy:

1. tím – Richard Tajblik (9.B), Matúš Princ, Marek Kolesár a Hugo Popovič (9.C)
2. tím – Dárius Domonkoš a Samuel Šedovič (9.B), Vojtech Kárpáty a Filip Demjanovič (9.C)

Spomedzi 35 zapojených tímov z Košického kraja sa naše družstvá umiestnili na krásnych priečkach, 1. tím na 6. mieste a 2. tím na 8. mieste.

Ani v podobnej čisto matematickej súťaži Lomihlav sa chlapci nedali zahanbiť. 1.decembra náš tím Hviezdna rota 😊 v zložení: Dárius Domonkoš, Richard Tajblik, Samuel Šedovič (9.B) a Peter Varga (7.A) uspel vo vysokej konkurencii 50 družstiev na výbornom 5. mieste. Súťažili družstvá z celého Slovenska, od Michaloviec po Bratislavu.

Našim hviezdnym chlapcom blahoželáme, ďakujeme im za skvelú reprezentáciu školy a prajeme im ešte veľa výnimočných úspechov aj v budúcnosti.

Mgr. L. Jurková