Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Olympiáda v NJ – školské kolo

Olympiáda v NJ – školské kolo

Tak ako každý rok v novembri, sa aj tento rok konalo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnili sa ho žiaci, ktorým nemčina je síce cudzím jazykom no určite nie cudzia. Po úspešnom absolvovaní písomnej aj ústnej časti by sme Vás rady informovali o konečných výsledkoch. V kategórii 1A sa na 3. mieste umiestnila Nina Kováčiková zo VII.C triedy, na 2. mieste Richard Koneval zo VII.A triedy a na 1. mieste Anna Amalia Puchalová zo VII.A triedy. V kategórii 1B obsadil 3. miesto Richard Tajblik z IX.B triedy, na 2. mieste sa umiestnil Dárius Domonkoš z IX.B triedy a 1. miesto patrí Adamovi Šperlingovi z IX.B triedy. Deviataci Adam a Dárius a siedmaci Lia a Riško postupujú do obvodného kola. Všetkým, ktorí sa na olympiáde podieľali ďakujeme a veríme, že sa s niektorými z Vás určite stretneme aj o rok. Výhercom srdečne blahoželáme a držíme palce v nadchádzajúcom kole.

Mgr. Veronika Parimuchová