Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Slávnostný ples ZŠ Staničná 13 v Košiciach 

Slávnostný ples ZŠ Staničná 13 v Košiciach 

Zábava, tanec, rozhovory, spoločenstvo skvelých ľudí, neopakovateľná atmosféra, nádherné dámy, nádherní páni – aj tak by sa dal opísať tohtoročný slávnostný ples ZŠ Staničná 13. 

V piatok 19. januára 2024 sa v Spoločenskom pavilóne konal už tradičný ples našej školy. Slávnostný večer sa niesol v duchu zavŕšenia osláv 60. výročia vzniku našej školy, a preto nesmel chýbať pestrý program so vzácnymi hosťami.  

Výbornú zábavu odštartovalo sláčikové kvarteto Fusion Bows Quartet, ktoré hostí previedlo klasickou, filmovou, ale i popovou hudbou. Nasledovalo vystúpenie profesionálnej vzdušnej akrobatky a tanečnice zo súboru La Lyra Kataríny Sobinkovičovej.  

Po prvej časti jej vystúpenia  sa na scéne objavil skvelý humorista, spevák, herec Štefan Skrúcaný, ktorý sa svojej roly moderátora zhostil na vysokej profesionálnej a odbornej úrovni. Tanečníci TC METEOR Košice pod vedením Milana a Mariety Plačkových svojou choreografiou valčíka prispeli k noblese slávnostného večera. Hosťom večera bol skvelý spevák a umelec Robo Opatovský.  

Nechýbalo ani privítanie p. riaditeľky PaedDr. Evy Pillárovej, ktorej vďačíme za uskutočnenie tejto udalosti. Vo svojom príhovore hovorila o  premene, ktorou naša škola prešla od svojho vzniku, ale aj o jej úspechoch či projektoch, do ktorých je škola zapojená. Zaželala škole do ďalších rokov veľa zanietených učiteľov, spokojných rodičov a úspešných žiakov. Po jej slovách sme sa tešili príhovoru pani starostky MČ Košice Juh Ing.Anny Súkeníkovej a po ňom sa prítomným prihovoril  podpredseda Rady Rodičov Ing. Ján Godina, ktorý škole zablahoželal k dosahovaným výsledkom v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu. Na záver všetkých prítomných pozdravila JUDr. Alexandra Gharaibehová, predsedníčka Rady školy, ktorá zagratulovala škole k jubileu a zaželala hosťom dobrú zábavu. Po slávnostnom otvorení plesu nasledovala výborná zábava, tanec,  nechýbalo ani chutné jedlo či skúšanie šťastia v tombole. 

 A čo dodať na záver? Možno len slová pána primátora Jaroslava Polačeka, ktorý pozdravil prítomných prostredníctvom listu: 

,,Veľmi ma teší, že Základná škola Staničná je vyhľadávanou vzdelávacou inštitúciou s dobrými výsledkami, keď sa dlhodobo radí medzi najlepšie základné školy na Slovensku. Všetkým žiakom, pedagógom, ale aj rodičom ďakujem za to, že spoločnými silami pomáhajú šíriť dobré meno mesta Košice.” 

Ďakujeme všetkým za účasť na plese, ktorý bol mimoriadne vydarený či už hodnotným programom, kvalitnou hudbou, skvelou zábavou a čo je najdôležitejšie? Spoločne sme oslávili výročie našej školy.  

Mgr. Mária Olexová