Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Bodovanie šatní na I. stupni

Bodovanie šatní na I. stupni

Na našej škole sa snažíme viesť deti k poriadkumilovnosti, preto sa na I. stupni už niekoľko rokov bodujú šatne. Deti, ba ani ja sama neviem, kedy sa počas dňa alebo týždňa rozhodnem ohodnotiť ich. Znamená to, že šatňa by mala byť uprataná stále a deti si takto
postupne vypestujú zmysel pre kolektívny poriadok.

Hodnotenie za 1. polrok vyzerá nasledovne:

1. miesto    IV.D
2. miesto    III.A
3. miesto    III.D
4. miesto    IV.A
5. miesto    III.B

Víťazné triedy sa tešili krásnym odmenám a diplomom.
V druhom polroku však začíname odznova, preto by sme radi povzbudili aj ďalšie triedy, aby to opäť skúsili a na poriadok v šatniach nezabúdali.

Erika Nagyová, vychovávateľka ŠKD