Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

hello, salut, hallo, привет – olympiády

hello, salut, hallo, привет – olympiády

Uplynulý mesiac bol pre našu školu mimoriadne významný. V silnej konkurencii na krajskej, či dokonca celoslovenskej úrovni sa naše žiačky v jazykových súťažiach umiestnili na popredných miestach. Tu je prehľad krásnych úspechov:

AJ

Dňa 14. februára 2024 sa uskutočnilo krajské kolo 34. ročníka Olympiády v anglickom jazyku v priestoroch Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Súťaž organizovalo Gymnázium Poštová v spolupráci s Katedrou anglistiky a amerikanistiky UPJŠ. Našu školu reprezentovali v kategórii 1B – Romana Rašiová z 9.C, ktorá sa umiestnila na 3. mieste a v kategórii 1C to bola Dominika Erin Schofield z 8.B triedy, ktorá skončila na krásnom 4. mieste.

FJ

Dňa 9. februára 2024 sa konalo krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku, na ktorom mala silné zastúpenie aj naša škola. Spomedzi veľmi silnej konkurencie sa našim žiačkam podarilo nielen uspieť, ale dokonca aj vyhrať rovno 2 kategórie a to konkrétne: v kategórií 1A sa na prvom mieste umiestnila Lara Baňacká zo 7.C triedy. V kategórií 1B sa opäť na prvom a teda aj postupovom mieste umiestnila Romana Rašiová z 9.C triedy a na krásnom bronzovom a teda 3. mieste sa v kategórii 1C umiestnila Ella De Tullio z triedy 8.C.

NJ

15. február 2024 bol dňom konania krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré hostilo Gymnázium Šrobárova v Košiciach. Úžasný úspech z minulého roka si zopakovala Anna Amalia Puchalová, žiačka 7.A triedy, ktorá obsadila prvé miesto a postupuje do celoslovenského kola. Druhý postupujúci z okresného kola, Dárius Domonkoš z 9.B triedy, skončil v silnej konkurencii na krásnom 9. mieste.

RJ

Dňa 09. februára 2024 sa konalo celoslovenské kolo recitačnej súťaže Ruské slovo v priestoroch Centra voľného času Domino v Košiciach na Popradskej ulici. Našu školu v neľahkej konkurencii 8 samosprávnych krajov reprezentovala žiačka 6.D triedy Vanda Hodinová, ktorá vo svojej kategórii poézia 5. 7. ročník obsadila úžasné 2. miesto!

Všetkým zúčastneným a výhercom z celého srdca blahoželáme a tešíme sa, že svojou tvrdou a usilovnou prácou šíria dobré meno našej školy. Postupujúcim žiačkam rovnako prajeme veľa šťastia a síl do blížiaceho sa coloslovenského kola.

Mgr. Lucia Vargová, JUDr. Ľubomíra Szökeová, Mgr. Veronika Parimuchová, Mgr. Eva Sabolová