Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Beseda s pánom poľovníkom

Beseda s pánom poľovníkom

Tento týždeň sa žiaci 4.D triedy potešili ďalšej besede, ktorej cieľom bolo podporiť u žiakov ich pozitívny vzťah k prírode a upevniť si základné poznatky o prírodných spoločenstvách. Dňa 19.03.2024 prijal naše pozvanie pán poľovník Ing. Tomáš Renčko, PhD., ktorý si pre žiakov pripravil veľmi pútavú prezentáciu zameranú na ochranu prírody a význam poľovníctva v spoločnosti. Prezentoval im poľovnícky výstroj, funkciu vábničiek, poľovnícke trofeje, jelenie a srnčie zhody. Žiakov zaujali aktivity ako Hľadanie stopy alebo aj Poľovnícke pexeso, pri ktorých sa mohli realizovať a naučiť sa nové poznatky z danej problematiky. Na záver bola spoločná diskusia ukončená poďakovaním pánovi poľovníkovi za výborne spracovanú a motivujúcu besedu.

PaedDr. Romana Renčková