Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Kompostovanie – Greenfluenceri

Kompostovanie – Greenfluenceri

Naša škola sa rozhodla zapojiť do súťaže Ekofond SPP pre budúcnosť @Ekofond SPP a urobiť niečo veľmi dôležité. KOMPOSTOVAŤ.

Čo je to kompostovanie?
Kompostovanie je prirodzený proces rozkladu organického materiálu na humus. Humus je bohatý a výživný materiál, ktorý môžeme použiť na zlepšenie kvality našej pôdy.

Aký je význam kompostovania?
1. Znižuje množstvo odpadu.
2. Zlepšuje kvalitu pôdy.
3. Znižuje potrebu hnojív.

Ako kompostovať?
Existuje mnoho rôznych spôsobov kompostovania. Najjednoduchším spôsobom je kompostovať v nádobe nazývanej kompostér. Kompostér je možné kúpiť v záhradníckych centrách alebo si ho môžete jednoducho vyrobiť aj sami.

Čo sme už od februára stihli?
· Na našej škole sme rozmiestnili päť nových košov na BIO odpad, ktoré sme doplnili o pomôcku – Čo do týchto košov patrí a čo nie.
· Žiaci ôsmeho ročníka poskladali zakúpený kompostér.
· V piatom ročníku sme odprezentovali tému KOMPOSTOVANIE.
· V siedmom ročníku žiaci diskutovali o vplyve vetra a tepla na priebeh kompostovania.
· Žiaci šiesteho až deviateho ročníka si sami prostredníctvom Kahoot – kvízu vyskúšali, čo všetko o kompostovaní vedia a tí najšikovnejší získali sladkú odmenu.
· Ayko z piatej triedy pripravil poučnú reláciu o kompostovaní, ktorú v rozhlase prečítal Riši, čo stále kričí z ôsmej triedy.

Ďakujeme Vám všetkým, čo nám s projektom pomáhate a vážime si, že rozumne používate koše na BIO odpad.

Mgr. Ballová