Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Olympiáda ľudských práv

Olympiáda ľudských práv

Dňa 9. mája sa v priestoroch a za prítomnosti 8.C triedy uskutočnil v poradí 3. ročník Olympiády ľudských práv pod taktovkou p. učiteľky Schmidtovej a p. učiteľky Sabolovej. Táto krásna akcia sa konala pri príležitosti týždňa spoločenskovedných predmetov. Táto olympiáda bola určená pre žiakov 8. ročníka, ktorý v 2. polroku prehlbujú svoje vedomosti z problematiky ľudských práv a slobôd.

Žiaci 8. ročníkov súťažili v dvojčlenných družstvách v tomto zložení:

8.A = Vivien Lešková; Gréta Haňová
8.B = Stela Vincejová; Eliška Szabová
8.C = Matúš Mitro; Hugo Petriľák

Publikum aj súťažiaci boli úplne skvelí a dokázali nám to, že naša škola neustále vychováva a produkuje ľudí, ktorí sú morálne vyspelí, vnútorne krásni a dokážu tieto svoje vlastnosti prejavovať vo svojom osobnom i školskom živote medzi spolužiakmi a učiteľmi.

A ako to teda celé skončilo? Na 1. mieste sa umiestnila trieda 8.C, na 2. mieste skončila trieda 8.B – medzi nimi bol rozdiel len jediný bodík a trieda  8.A sa umiestnila na krásnom 3. mieste. Blahoželáme!!!

Už teraz sa tešíme na 4. ročník Olympiády ľudských práv 2025 Mgr. Sabolová; Mgr. Schmidtová