Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Žiaci 7.B sa učili programovať robotov v Deutche Telekom!

Žiaci 7.B sa učili programovať robotov v Deutche Telekom!

V piatok 10. mája sa žiaci 7.B triedy zúčastnili workshopu v Deutche Telekom, kde sa učili programovať robotov pomocou scrumu. Workshop bol rozdelený do dvoch častí. V prvej časti sa žiaci oboznámili so základmi programovania a scrum metodológiou. V druhej časti si vyskúšali programovanie robotov v praxi. Žiaci pracovali v scrum tímoch a každý tím mal za úlohu naprogramovať robota tak, aby splnil určitú úlohu. Žiaci používali scrum metodológiu na plánovanie a riadenie svojej práce.

Žiaci si workshop veľmi užili a naučili sa veľa o programovaní a scrum metodológii.

Čo si žiaci odniesli:

  • Nové vedomosti o programovaní a scrum metodológii
  • Praktické skúsenosti s programovaním robotov
  • Schopnosť pracovať v tíme a riešiť problémy
  • Schopnosť spolupracovať v scrum tímoch

Workshop bol pre žiakov 7.B cennou skúsenosťou, ktorá im pomohla rozvíjať ich zručnosti v oblasti programovania, tímovej práce a spolupráce v scrum tímoch.

Ďakujeme spoločnosti Deutche Telekom za usporiadanie tohto workshopu.

Mgr. Kirešová