Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Ocenenia výtvarných prác našich žiačok

Ocenenia výtvarných prác našich žiačok

12. ročník výtvarnej súťaže KOLORIT SLOVENSK0HO ORNAMENTU, bol úspešný aj pre našu školu.  Rozvíjať a zachovať ľudovú ornamentiku, podporiť záujem kultúrnej verejnosti o túto formu umenia, vytvárať nové podnety na výtvarný prejav a podporovať výtvarné talenty, to bolo cieľom súťaže. Medzi súťažiacimi rôznych vekových kategórií, od detí z materských a základných škôl, študentov stredných a vysokých škôl, dospelých aj seniorov bolo náročné uspieť.

O to viac, veľmi milým prekvapením boli ocenenia prác našich žiakov Naomi PONGRÁC, z III.D a Katky SOŠKOVEJ, z VIII.B a ich umiestnenie medzi víťaznými prácami, ktoré si môžete pozrieť  v týchto dňoch v LITPARKU na výstave víťazných prác.

Srdečne GRATULUJEME! Mgr.Zita Meltzerová