Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

1.sväté prijímanie

1.sväté prijímanie

V mesiaci máj 49 žiakov našej školy prijalo sviatosť zmierenia a Eucharistie. Deti navštevujú rímsko- a gréckokatolícke náboženstvo. Príprava prebiehala vo farnostiach, z ktorých deti pochádzajú alebo kde navštevujú kostol.

11. a 18. mája 2024 23 žiakov našej školy malo 1. sv. prijímanie vo Farnosti Kráľovnej pokoja v Košiciach na Juhu. Deti v škole a na fare pripravovala sr. M. Faustína, FDC – Mgr. Mariana Zaťková. Slávnosti sa zúčastnili okrem rodičov a príbuzných aj pani zástupkyňa Mgr. Lívia Slovinská a triedni učitelia: Mgr. Milan Švider, Mgr. Tatiana Durová a Mgr. Katarína Balážová.

Nech Božia radosť z tejto slávnosti zostane po celý život v srdciach týchto detí a zúčastnených.

Mgr. Mariana Zaťková