Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Mladý záchranár

Mladý záchranár

V pondelok 20. 5. 2024 sa družstvo našej školy v zložení Romana Rašiová, Sára Šuchaňová, Vojtech Karpáty a Filip S. Ďurech zúčastnilo súťaže Mladý záchranár Civilnej ochrany. Účastníci súťaže boli preverení z teoretických vedomostí i praktických zručností z oblastí CO, streľby zo vzduchovky, poskytovania prvej pomoci, pobytu a pohybu v prírode, či hasenia požiarov.

Ďakujeme za reprezentáciu školy…!!!

Mgr. Martina Kuchárová, Mgr. Ján Martinko