Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Exkurzia Bukovec 7.ročník

Exkurzia Bukovec 7.ročník

V krásny slnečný utorok sa žiaci 7.C a 7.B triedy zúčastnili exkurzie na vodnú priehradu Bukovec. Oboznámili sa s účelom vody a prevádzkou vodnej nádrže. Dostali sa na miesta verejnosti nepristupnej -1. ochranné pásmo. Nazreli pod vodnú priehradu, vyšľapali cca 300 schodov a odmenou im bol krásny pohľad na flóru a faunu okolia.

RNDr. Andrea Sedláková, Mgr. Dominik Holingyák