Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Drama predstavenia v anglickom jazyku

Drama predstavenia v anglickom jazyku

Žiaci z divadelného krúžku v anglickom jazyku nám v prvý júnový týždeň predviedli úžasné predstavenia: Charlie a továreň na čokoláduOliver Twist.

Príbeh Willyho Wonku a jeho čarovnej továrne na čokoládu ožil na javisku vďaka úžasným malým hercom a herečkám, ktorí bravúrne stvárnili všetky postavy s veľkým nadšením. Nechýbali vtipné momenty, ktoré pobavili celé hľadisko. Okrem hereckého umenia a speváckych talentov zaujali divákov dokonalé kulisy a kostýmy.

Kolektív žiakov 1.-4.ročníka: Chiara Kiceľuk (1.B), Eva Špaldonová (2.A), Alan Giduška (3.B), Gregor Fujdiar (3.D), Alexandra Kyseľová, Lara Melníková, Zuzana Mudyová, Nina Brezovanová, Natália Hasičková, Lujza Lazorčáková, Barbora Karoľová, Elizabeth Végsó, Diana Šoltýsová, Hanna Jančišinová, Adina Zamrijová, Tamara Vargová (4.B), Lenka Špaldonová, Emma De Tullio, Michaella Tirpáková, Katarína Komarová, Lara Grúsová, Sarah Schuchmann, Anna Vaľová (4.C) pod vedením Mgr. Slávikovej si od divákov vyslúžil obrovský potlesk.

V monodráme Oliver Twist pod vedením Mgr. Proksovej exceloval talentovaný herec Martin Melník (4.B), ktorý autenticky stvárnil Olivera Twista, sirotu s ťažkým osudom. Jeho herecký výkon plný emócií bol umocnený spevom a tancom. Diváci boli uchvátení jeho talentom a energiou a odmenili ho zaslúženým potleskom.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k nádhernému umeleckému zážitku. Našim žiakom, ktorí so svojimi divadelnými predstaveniami v anglickom jazyku postúpili do celoslovenského kola súťaže Jazykový kvet, budeme 14.júna 2024 palce.

Mgr. D. Lopatníková