Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Fullova ruža

Fullova ruža

Pravidelne sa zapájame do rôznych výtvarných súťaží. Tentokrát sa to naozaj podarilo, pretože sme získali nie iba jednu, ale dokonca dve ceny.

Skvelé 1. miesto- zlatú ružu v kategórii B na tému „Moje hobby, môj koníček“ získala Nelka Petrová z 3.A triedy a krásne Čestné uznanie v tej istej kategórii získal Jakub Lukáš Kmec zo 4.C. Sme nesmierne šťastné z ich úspechu a zo srdca im blahoželáme. 

Mgr. Šimcová, PaedDr. Drabantová, Mgr. Slovinská