Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

História prostredníctvom hry

História prostredníctvom hry

6.C  na dobrodružnej ceste v  Rímskej ríši  alebo   Heritage Quest AR 12-ročný  Félix a jeho rodina v historicky bohatom regióne Dunajský Limes  opisuje príbeh v realisticky zobrazenej Ville rustica neďaleko starobylého vojenského tábora Gerulata na území dnešného Slovenka.

 Vďaka tejto  hre žiaci  skúmali  každodenný život rímskych občanov a ostatných obyvateľov žijúcich na území impéria a blízko jeho hraníc. Na vlastnej koži zažili radosti, starosti a dobrodružstvá dávnych čias. Rozšírená realita  (AR) oživila  svet 2. storočia priamo pred očami žiakov. Objavovali  autentické 3D modely archeologických nálezov a pozostatkov, ktoré ponúkajú fascinujúci a vzdelávací zážitok.

Spojenie fikcie s realitou sa stalo pútavým,  pre žiakov veľmi zaujímavým a poučným.  Počas 2 hodín sa žiaci preniesli v čase, aby sa stali súčasťou Félixovej rodiny.  V závere pracovali s mapami puzzle, kde mali nájsť Gerulatu, dnešné Rusovce, ako aj obrovský Limes Romanus siahajúci zo západu na východ a zo severu na juh.

Nielen šiestaci,  ale aj deviataci sa preniesli v čase na hodinách dejepisu a ako agenti Montan mali za úlohu zabrániť sabotáži, ktorá mala ovplyvniť vznik Európskeho společenstva uhlia a ocele v roku 1951.  Všetkých , malých aj veĺkých vtiahli tieto hry do víru udalostí a na chvíľu zabudli na prítomnosť.

Naše poďakovanie patrí OZ Gamifactory za tento pre nás veľmi zaujímvý, zábavný a poučný model ako priblížiť históriu žiakom a tým využívať moderné technologické postupy pri výučbe dejepisu.

Mgr. Zita Meltzerová