Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Ruský film v škole

Ruský film v škole

V týždni od 26. do 31. októbra 2020 prebiehal už v poradí 17. ročník akcie „Ruský film v škole“,  ktorý sa organizuje na mnohých základných či stredných školách, kde sa žiaci s obľubou venujú ruskému jazyka. Aj naša škola sa tento rok v zastúpení žiakov 6. ročníka zúčastnila tejto akcie, kde úlohou žiakov bolo najskôr zhliadnuť 10-minútovú ukážku z ruskej animovanej rozprávky „Nedolapiteľný Funtik“  a následne si vybrať určitú pasáž z krátkej ukážky a ľubovoľnou technikou ju znázorniť na výkrese vo formáte A4.
Keďže nám epidemiologická situácia nedovolila uskutočniť v plnosti túto krásnu akciu v škole, žiaci si svoje obrázky kreslili už v rámci dištančnej výučby a následne svoje výtvory posielali svojej učiteľke ruského jazyka – Mgr. Sabolovej, ktorá tri kresby (kresba Sandry Feckaninovej, Mateja Mikušiaka a Michaely Karaffovej) odoslala aj do súťaže, ktorí sa súčasne umiestnili na 1. a 2. Mieste. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do tejto akcie zapojili, a tak ukázali, že ruský jazyk je stále pre žiakov veľmi  atraktívny a má im čo ponúknuť a ako ich obohatiť.