Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Skupinové aktivity inkluzívneho tímu

Skupinové aktivity inkluzívneho tímu

V týždni od 23.11. do 27.11. pripravili zamestnanci  inkluzívneho tímu na našej škole  zaujímavé skupinové aktivity pre žiakov druhého až štvrtého ročníka. Jednotlivé aktivity boli zamerané na koncentráciu pozornosti, rozvoj hrubej motoriky a najmä na rozvoj slovnej zásoby. Spokojnosť našich žiakov nás utvrdila v tom, že takéto týždne si  v tomto školskom roku  ešte zopakujeme.