Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Aj 1. A sa učí z domu…

Aj 1. A sa učí z domu…

Aby sme počas online vyučovania neupadli do stereotypu, naše hodiny sú založené na rôznorodosti. Aktivity, ktoré žiaci realizujú, sú zamerané na rozvoj komunikačných zručností, matematického myslenia, jemnej i hrubej motoriky, ale aj kreativity. Počas online stretnutí sa rozprávame, píšeme, čítame, počítame, vymýšľame príbehy, učíme sa na hodinách, počúvame hudbu, tancujeme…

1.A Vás všetkých pozdravuje a teší sa do školy!