Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Poplatky za ŠKD v mesiaci január a február 2021

Poplatky za ŠKD v mesiaci január a február 2021

Vážení rodičia,

mesačný poplatok za ŠKD sa uhrádza, ak dieťa navštevuje ŠKD aspoň jeden deň v mesiaci.

Zákonní zástupcovia detí z 5. ročníka uhrádzajú
poplatok za ŠKD iba v mesiacoch september – október. Najbližšiu platbu
uhradia až s nástupom detí do ŠKD  –
na základe rozhodnutia MŠVVaŠ.

Zákonní zástupcovia detí z 1.- 4. ročníka
uhrádzajú platbu za mesiace september – december. V januári a vo
februári sa uhrádzajú poplatky iba za deti zaradené do celodenného ŠKD na
základe prihlášky.

V prípade, že žiaci v januári a februári nenastúpili do školy a vaše dieťa
nenavštevovalo  školský klub  – uskutočnená  platba sa mu automaticky presunie na nasledujúci
mesiac

Vzniknuté preplatky Vám
budú vrátené na účet na konci školského roka (v júni).

Ďakujeme za porozumenie.

Mgr. Jana Hrušková, vedúca ŠKD