Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Lásky nie je nikdy dosť

Lásky nie je nikdy dosť

So žiakmi tretieho a štvrtého ročníka sme si na hodinách anglického jazyka pripomenuli deň svätého Valentína.  Dištančné vyučovanie sme si spestrili výrobou Valentínky, ktorú deti venovali svojím rodičom, blízkym, priateľom a učiteľom.

Pri výučbe anglického jazyka kladieme dôraz  na činnostne zameraný prístup, ktorý podporuje komunikačné jazykové stratégie: čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písomný a ústny prejav. Aj pri výrobe jednoduchej valentínky sa dajú využiť všetky tieto jazykové kompetencie.

Valentínsku tému sme zaradili do nášho vyučovacieho programu z jednoduchého dôvodu, lebo lásky nikdy nie je dosť.

Eva Sláviková