Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Varíme a pečieme online

Varíme a pečieme online

Aj my, pani vychovávateľky, sa aktívne zapájame do online vyučovania formou výchovných hodín v školskom klube detí. Naše V. oddelenie ŠKD sa nenudí ani počas týchto dní.  Rozhodli sme sa využiť domáce prostredie spolu s kuchyňou, v ktorej si deti  pripravujú zaujímavé recepty. Začali sme chutnou tuniakovou nátierkou a nezabudli sme aj na sladkú odmenu v podobe obľúbeného Rafaella.

A čo si pripravíme nabudúce? 

p. Erika Ontková, vychovávateľka ŠKD