Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

INEKO – rebríček škôl

INEKO – rebríček škôl

Článok v SME: píšu o našej škole.

V rámci každoročného  hodnotenia kvality škôl agentúrou INEKO sa ZŠ Staničná umiestnila na 1. mieste v Košickom kraji a v rámci Slovenskej republiky  na zdieľanom 3. mieste spolu so školou z Nových Zámkov (rovnaký počet získaných bodov). Toto poradie vzniká na základe objektívnych údajov a medzi hodnotiace parametre patrí napr. Testovanie 5, Testovanie 9, výsledky postupových súťaží a olympiád, mimoriadne výsledky žiakov, hodnotenie  školskej inšpekcie a tiež úroveň IKT v škole.

Ďalšie rebríčky si môžete pozrieť na https://skoly.ineko.sk/