Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Zápis do 1.ročníka – dokumenty

Zápis do 1.ročníka – dokumenty

V prípade predčasného zaškolenia dieťaťa (dieťa nedovŕši pred nástupom do školy 6 rokov) je potrebné:
– vypísať žiadosť o predčasné zaškolenie dieťaťa,
– doniesť potvrdenie od pediatra a súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia CPPPaP (Centrum pedagogicko– psychologického poradenstva a prevencie),
– doniesť doklad o získaní predprimárneho vzdelania (osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania z MŠ).

Žiadosť o predčasné zaškolenieOdklad povinnej školskej dochádzky:
– od 1.1.2021 o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ (o odklade) rozhoduje riaditeľ materskej školy,

po rozhodnutí riaditeľa MŠ o povolení pokračovania predprimárneho vzdelávania rodič  túto skutočnosť oznámi škole, do ktorej dieťa zapísal.Je moje dieťa pripravené do školy? Na túto aj na iné otázky nájdete odpovede v článku o školskej zrelosti.

Informácie Centra pedagogicko-psychologickej poradne o posúdení školskej zrelosti: dokumentPDF

Žiadosť o posúdenie školskej zrelosti: dokumentDOCXZákladné informácie k zápisu Vášho dieťaťa na našu školu:

Kým sa dostanete do našej školy naživo, prinášame vám virtuálnu prehliadku našich priestorov: prehliadka