Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Zápis do 1.ročníka

Zápis do 1.ročníka

Overenie údajov z elektronickej prihlášky

Žiadame zákonných zástupcov, aby si v rezervovali termín, v ktorom sa dostavia  do ZŠ Staničná 13, z dôvodu overenia údajov zadaných na prihláške. Zároveň prosíme, aby sa dostavili najskôr 5 minút pred svojim termínom, aby sme zabezpečili všetky protiepidemiologické opatrenia. Ďakujeme.

Z technických príčin sa rezervovať dá momentálne len na 11.5. Všetky rezervácie, ktoré už boli urobené na 12.5 a 13.5. ostávajú v platnosti tak, ako ste ich zadali. Na 12.5. a 13.5 sa bude dať urobiť rezervácia deň vopred. Prosíme rodičov, aby pre jedno dieťa rezervovali len jeden termín. Ďakujeme za pochopenie.

Rezervovať termín na 13.5.2021

Bezpečnostný kód:
security code
Prosím, zadajte bezpečnostný kód:

OdoslaťJe potrebné, aby sa  do školy dostavili obidvaja rodičia, prípadne doniesli splnomocnenie od druhého rodiča, ak sa  ten  nemôže stretnutia zúčastniť.

Prosíme, aby ste si so sebou priniesli  občianske preukazy a kópiu  rodného listu dieťaťa.

Pre urýchlenie procesu si môžete  stiahnuť a vyplniť tieto dokumenty:
Prihláška na ETV, NBV
Žiadosť o triedu s RVCJ
Splnomocnenie

Všetkých žiadame o dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení(rúško na tvár, uvítame aj vlastné  pero) Riaďte sa pokynmi personálu školy.

Záujem rodičov o triedu s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov budeme zisťovať pri overovaní a podpise prihlášky.

V prípade predčasného zaškolenia dieťaťa (dieťa nedovŕši pred nástupom do školy 6 rokov) je potrebné:
– vypísať žiadosť o predčasné zaškolenie dieťaťa,
– doniesť potvrdenie od pediatra a súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia CPPPaP (Centrum pedagogicko– psychologického poradenstva a prevencie),
– doniesť doklad o získaní predprimárneho vzdelania (osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania z MŠ).Odklad povinnej školskej dochádzky:
– od 1.1.2021 o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ (o odklade) rozhoduje riaditeľ materskej školy,

po rozhodnutí riaditeľa MŠ o povolení pokračovania predprimárneho vzdelávania rodič  túto skutočnosť oznámi škole, do ktorej dieťa zapísal.Je moje dieťa pripravené do školy? Na túto aj na iné otázky nájdete odpovede v článku o školskej zrelosti.

Informácie Centra pedagogicko-psychologickej poradne o posúdení školskej zrelosti: dokumentPDF

Žiadosť o posúdenie školskej zrelosti: dokumentDOCXZákladné informácie k zápisu Vášho dieťaťa na našu školu:

Kým sa dostanete do našej školy naživo, prinášame vám virtuálnu prehliadku našich priestorov: prehliadka