Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Chemická olympiáda

Chemická olympiáda

Dňa 12.03.2021 prebehlo online Školské kolo chemickej olympiády. Zúčastnilo sa 18 deviatakov a dvaja s najvyšším počtom bodov postúpili na okresné kolo.

V OK CHO nás reprezentovali žiačky: Sofia Šedovičová z 9.D a Nina Miklušová z 9.A.

V piatok 25.03.2021 sa uskutočnilo Okresné kolo chemickej olympiády. Naše žiačky sa stali úspešnými riešiteľkami a postupujú na Krajské  kolo CHO, ktoré prebehne 24.04.2021.

 Držíme im palce…

RNDr. Andrea Sedláková