Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Čítam, čítaš, čítame v 1.A

Čítam, čítaš, čítame v 1.A

V 1.A sme si počas celého marca čítali. Mesiac knihy sme si pripomínali pravidelným večerným čítaním, kde sa so žiakov stali poslucháči. Musím oceniť, že sa našli aj odvážlivci, ktorí prečítali krátky príbeh svojim spolužiakom. V priebehu mesiaca sme si spoločne prečítali knihu od M.Ďuríčkovej Guľko Bombuľko, Rozprávky o psíčkovi a mačičke (J. Čapek), príbeh o Budkáčikovi a Dubkáčikovi (J. C. Hronský), Jankovi Hraškovi (M.Ďuríčková), Pampúšikovi (P. Dobšinský), Vandrovnom vajíčku (M.Rázusová-Martáková), ale aj Andersenove rozprávky, ako napr. Snehová kráľovná, Princezná na hrášku, Starý dom. Návod na slušné správanie nám ponúkla kniha Petra Stoličného s názvom Dobrý deň, Opica Škorica. Okrem večerného čítania sme realizovali aj ďalšie aktivity: výroba vlastnej knihy, tvorba ilustrácií, čítanie rodičom, súrodencom, plyšovým hračkám a podobne. Všetky aktivity boli založené na dobrovoľnosti a hlavným cieľom bolo prispieť k vytváraniu pozitívneho vzťahu ku knihám.