Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Dejepisná olympiáda

Dejepisná olympiáda

22.3.2021 sa konalo KK DEJO, kde nás reprezentovali:

  • v kategórii C-9.ročník                  Matej Benko  IX.B
  • v kategórii D-8.ročník                  Veronika Hluchá VIII.D

Tento ročník bol mimoriadne náročný vzhľadom na online formu testu, pri ktorom bol braný do úvahy čas odovzdania a vypracovania, preto si výsledky súťažiacich veľmi vážime.

Obaja súťažiaci boli úspešnými riešiteľmi.

Matej Benko obsadil v rámci kraja vynikajúce 3.miesto

Srdečne blahoželáme!