Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesto

V zmysle zákona NR č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, par.84 zverejnňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Kategória: učiteľ
Podkategória: učiteľ/ka matematiky a fyziky

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 20.6.2021
Termín nástupu: 1.9.2021

Podrobnejšie informácie: Katarína Majerčíková, 0911625685