Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Olympiáda vo francúzskom jazyku

Olympiáda vo francúzskom jazyku

V dňoch 7. – 8. júna 2021 sa uskutočnilo online formou celoslovenské kolo olympiády francúzskeho jazyka. Zastúpenie v súťaži v kategórii 1B mala aj naša škola vďaka Miške Stupavskej z 9.D triedy. Miška sa po úspešnom absolvovaní online testu, vypracovania písomnej časti a účasti na ústnej časti umiestnila na krásnom 3. mieste !

Miška, srdečne blahoželáme a ďakujeme za úžasnú reprezentáciu školy, aj popri neľahkých povinnostiach žiačky končiaceho ročníka, navyše sťaženej pandemickou situáciou.

Prajeme Ti veľa šťastia a úspechov v ďalšom štúdiu !

Mgr. Ivanová