Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Finančná gramotnosť na 1. stupni

Finančná gramotnosť na 1. stupni

V celom svete je 8. september považovaný za Deň finančnej gramotnosti. Aj žiaci v našej škole si chceli pripomenúť, akí šikovní v tejto oblasti sú, preto venovali téme peňazí celý týždeň. Pani učiteľky im nachystali zaujímavé úlohy, kde rozvíjali svoju gramotnosť vo financiách. Podľa veku a ročníka, v ktorom sa žiaci nachádzajú, plnili zaujímavé úlohy a venovali sa rôznym témam z tejto oblasti. Prváci a druháci sa rozprávali o šetrení peňazí na vysnívanú vec, vyfarbovali si pokladničky- prasiatka, pozerali rozprávku o Mackovi Uškovi, ktorý šikovne rozlúštil záhadu zmiznutých peňazí svojho kamaráta, tiež kreslili bankovky, pracovali s prezentáciou zameranou na sporenie a prostredníctvom pracovného listu nakupovali. Využívali aj virtuálnu peňaženku. Tretiaci a štvrtáci do vyučovacieho procesu zaradili kreatívne úlohy, ktoré umožňovali žiakom porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať v rôznych životných situáciách. Pani učiteľky sa snažili žiakom priblížiť, ako efektívne hospodáriť so svojimi financiami a spoznali aj slovo úrok. Príjemným spestrením bol aj detský podnikateľský projekt, ktorý žiakov veľmi zabavil a motivoval.

Deň finančnej gramotnosti určite nebol posledným dňom, kedy sa žiaci venovali téme peňazí. Počas celého roka si budeme pravidelne zadávať úlohy, ktorými budeme rozvíjať svoju finančnú gramotnosť  podľa Národného štandardu FG. Aj takto chceme našich žiakov dobre pripraviť pre reálny život.

Mgr. Daniela Šimcová