Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Mikuláš v ŠKD

Mikuláš v ŠKD

Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary. Nadelí ti radosti, čižmu plnú sladkostí. Mikuláš je kúzelník, darčeky nám vykúzli. Ale iba pre takých, čo neboli celý rok zlí. Aj takúto milú básničku sme sa naučili na online ZOOM hodine v školskom klube detí v pondelok 6. decembra na Mikuláša.

Každý rok je v našej škole už tradíciou, že sa naše deti z ŠKD podieľajú na vytvorení radostnej mikulášskej atmosféry. Tak tomu bolo aj tento školský rok, hoci trochu neskôr.

V pondelok 13. decembra našu školu navštívil Mikuláš a  najväčšiu radosť zo vzácnej návštevy mali naši najmenší. Mikuláš, čert a dvaja anjeli prišli potešiť všetky triedy už dopoludnia a nás v školskom klube detí čakal Mikuláš s košom plným perníkov v školskej jedálni. Po skvelom obede mohla naša mikulášska oslava začať. Súťaže, kvízy, tajničky, veselé mikulášske pracovné listy, omaľovánky, modelovanie, to všetko si mohli deti vyskúšať v tento špeciálny deň, na ktorý sa tak veľmi tešili. Sladká odmena v každom oddelení ŠKD čakala na všetky deti.

Srdečná vďaka, Mikuláš!

Mgr. Jana Hrušková, vedúca ŠKD