Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Vianočná pošta v ŠKD

Vianočná pošta v ŠKD

Už štvrtý rok sa naše oddelenia v školskom klube detí, spolu s mnohými ďalšími dobrovoľníkmi, zapojili do projektu O.Z. Pohodovo – Vianočná pošta. Napísali sme a poslali vianočné pozdravy neznámym starkým do domova dôchodcov. Vieme, že seniori sú zvyknutí dostávať ručne písané vianočné pohľadnice a listy, a tak sme sa s chuťou pustili do práce. Zároveň sme sa tohto roku poďakovali aj zamestnancom zariadení pre seniorov a vyjadrili im podporu v týchto ťažkých časoch. Dúfame, že sme týmto dopriali starkým niečo, bez čoho by ich Vianoce nemali ten správny nádych a atmosféru.

Mgr.Špišáková Revická , p. Ontková , PhDr. Auer Sapolová, vychovávateľky ŠKD a deti zo IV, IX. a XII. oddelenia ŠKD