Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Adventné čítania 2021 v ŠKD

Adventné čítania 2021 v ŠKD

V predvianočnom, adventnom čase sme sa už niekoľko rokov zapájali v rámci školského klubu detí do krásneho projektu „Celé Slovensko číta deťom“, no pandemická situácia zasiahla aj tu. Napriek tomu sme sa nedali odradiť a rozhodli sme sa darovať deťom krásne chvíľky pri knižke. Namiesto rodičov, ktorí po iné roky prichádzali deťom prečítať krásne príbehy a rozprávky, potešili naše deti pani riaditeľka, pani zástupkyňa a pani vedúca školského klubu. Samozrejme aj my, pani vychovávateľky, sme deťom počas celého adventu čítali a darovali im tak krásny čas pri vianočných príbehoch. Tento čas sme si všetci užili a dúfame, že ďalšie roky už budeme opäť môcť čítať aj s rodičmi z našich oddelení ŠKD.

Mgr. Špišáková Revická a p.Ontková, vychovávateľky ŠKD