Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Taška pomoci na charitu

Taška pomoci na charitu

Tento rok sme v našej škole prvýkrát urobili zbierku potravín a drogérie pre ľudí žijúcich v centre  Oáza – nádej pre nový život. Na naše a aj ich prekvapenie sa vyzbieralo neskutočné množstvo vecí  aj napriek tomu, že počas zbierky boli deti aj na dištančnom vyučovaní a neboli prítomné v škole.

Chceme sa v mene našom a aj v mene centra Oáza, veľmi srdečne poďakovať všetkým, čo priniesli  „tašku pomoci“, a takýmto spôsobom pomohli a prejavili súcit s tými, čo našu pomoc potrebujú. Naše deti takto učíme vnímavosti a citlivosti k ostatným ľuďom.

Mgr. Jana Pindrochová, koordinátorka zbierky

 List poďakovania z Oázy

Dovoľte, aby sme sa aj v mene všetkých našich klientov poďakovali za zorganizovanie a darovanie zbierky potravín a drogérie, ktorú ste nám priviezli dňa 16.12.2021 do priestorov útulku Oáza – nádej pre nový život, n.o. 

Vážime si pomoc učiteľského kolektívu a rodičov ZŠ na Staničnej 13 v Košiciach, ktorí spojili svoje sily a prispeli každý svojim dielom potravín a drogérie. 

Je to naozaj dobrý príklad pre deti, aby vnímali, že sú okolo nás aj ľudia v núdzi, ktorým každý svojim dielom dokáže pomôcť.

Prajeme Vám všetkým pokojné a veselé vianočné sviatky v kruhu najbližších.

S úctou

Kristína Fedorová

administratívna pracovníčka

Oáza – nádej pre nový život, n.o.

Záhrada Bernátovce 779044 13  Valaliky