Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Medzinárodná výmena žiakov v projekte Erasmus+ pokračuje

Medzinárodná výmena žiakov v projekte Erasmus+ pokračuje

Po úspešne absolvovanej zahraničnej mobilite našich deviatakov – Alexandry Štullerovej a Šimona Zeleňáka v Španielsku v roku 2021, pokračujeme v dobre začatej skúsenosti. V utorok, 18.01.2022 sme na našej škole privítali ich hostiteľov, Paulu a Juana z našej partnerskej školy Escolapias Sotillo v španielskom meste Logroño.

V prvý deň po privítaní pani riaditeľkou spoznali obaja svoje nové triedne učiteľky a tútorky, ktoré im budú počas ich pobytu poskytovať pomoc a podporu. Potom ako Saška so Šimonom previedli našich hostí po škole, spoznali Paula a Juan svojich nových spolužiakov, ktorí ich už netrpezlivo čakali a srdečne privítali. Strávia s nimi dva mesiace, počas ktorých budú mať príležitosť spoznať nielen krásy našej krajiny, ale aj slovenskú kultúru a mnoho skvelých ľudí.

Paule a Juanovi želáme úspešný pobyt a nezabudnuteľné zážitky.

VITAJTE! BIENVENIDOS! WELCOME!

D.Lopatníková