Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Školské kolo Pytagoriády 2021

Školské kolo Pytagoriády 2021

Počas dvoch decembrových dní si svoje matematické zručnosti a rýchlosť preverili žiaci na školskom kole Pytagoriády. Keďže 8. a 9. decembra sa vyučovalo dištančne, tak aj súťaž prebehla online formou. Spolu 415 žiakov od tretieho po ôsmy ročník súťažilo pod svojim kódom. V kategórii P3 sa zapojilo 72 žiakov, úspešných bolo 62. Štvrtákov sa zapojilo 78 a úspešní boli 48. V týchto dvoch kategóriách sa umiestnilo na prvých troch miestach až 14 žiakov. Z piateho ročníka, kde sa zapojilo 74 žiakov, bolo úspešných 21. Úspešnými v šiestom ročníku boli 25 žiaci z 54 zapojených. Do kategórie P7 sa zapojilo 72 žiakov a 28 z nich bolo úspešných a zo 65 ôsmakov bolo úspešných 6 žiakov.

Kategória P5:

 1. miesto – Lara Baňacká 5.A
 2. miesto – Samuel Noah Šveda 5.A
 3. miesto – Matej Janočko 5.C

Kategória P6:

 1. miesto – Oliver Antal 6.C
 2. 2.-3. miesto – Jakub Ďula 6.A
 3. 2.-3. miesto – Tamara Miškovičová 6.A

Kategória P7:

 1. miesto – Samuel Šedovič 7.B
 2. miesto – Marko Petrov 7.C
 3. 3.-4. miesto – Marek Kolesár 7.C
 4. 3.-4. miesto – Matúš Princ 7.C

Kategória P8:

 1. miesto – Douglas Ptáček 8.D
 2. miesto – Sofia Töröková 8.A
 3. miesto – Patrik Šoltés 8.D

Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a postupujúcim z prvých troch miest všetkých kategórií prajeme veľa šťastia aj na okresnom kole Pytagoriády koncom marca.

Mgr. Lucia Jurková