Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

A je to tu … sme prví :)

A je to tu … sme prví :)

Začiatok nového kalendárneho roka nás privítal tou najkrajšou správou, akú sme si mohli priať. V hodnotení škôl inštitútom INEKO, ktorý vydáva rebríček škôl každoročne, sme sa umiestnili na krásnom 1. mieste. „Všetci v škole prežívame obrovskú radosť. Tešia sa nielen naši zamestnanci, ale aj žiaci a ich rodičia. Je to pre nás zaväzujúce a zároveň obrovská zodpovednosť, lebo vieme, že vyššie sa už ani nedá ísť…“ Týmito slovami zhodnotila dosiahnutý úspech p. riaditeľka PaedDr. Eva Pillárová.


Pri tejto príležitosti nás navštívila a zablahoželala nám aj košická viceprimátorka       Mgr. Lucia Gurbáľová, ktorá nás ubezpečila, že vedenie mesta robí všetko preto, aby sa žiaci v škole cítili dobre. Pani riaditeľka vyjadrila vďaku predstaviteľom vedenia mesta za nedávne investície do rekonštrukcie telocvične, prístavby jedálne a modernizácie štyroch učební. Aj vďaka takejto podpore môžeme byť najlepší na Slovensku.


Po zverejnení výsledkov sa, prirodzene, o našu školu začali zaujímať médiá, čo zaujalo žiakov, a tí im ochotne odpovedali na otázky. Za dosiahnutým úspechom školy je množstvo obetavej práce celého tímu pedagogických i nepedagogických zamestnancov, kvalitná výchovno-vzdelávacia práca, úspešné vedenie i efektívna a premyslená organizácia.


Výhra v podobe toho najkrajšieho ocenenia, umiestnenia sa na 1. mieste v rebríčku škôl v rámci celého Slovenska, nás povzbudzuje, inšpiruje a pobáda k vďačnosti, optimizmu a pokore aj naďalej prispievať k  rozvoju jedinečných bytostí – našich detí a mládeže.


Vedenie školy si prácu svojich zamestnancov váži, čoho prejavom bola nielen pekná, ale aj chutná sladká odmena. ĎAKUJEME!


Mgr. Dominika Čechová


Článok Sme

Článok Mesto Košice

Článok Nový Čas