Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Planetárium v našej škole

Planetárium v našej škole

V piatok 11.02.2022 našu školu navštívilo prenosné planetárium. Žiaci 3. a 4. ročníka si zábavno-zážitkovou formou osvojili veľa nových poznatkov. Program bol rozdelený do dvoch častí. Prvú časť každá trieda absolvovala v nafukovacej kupole, kde im bol premietnutý program zo sveta vesmíru a prírody. V programe o Slnečnej sústave sa žiaci zoznámili so Slnkom a všetkými planétami. Preskúmali detaily ich povrchu, mesiace a priblížili sa k hviezdam, ich farbám a zloženiu. Druhá časť s názvom Virtuálny vesmír prebiehala v triede, kde boli žiakom premietnuté 360-stupňové videá a fotografie prostredníctvom okuliarov vo virtuálnej realite. Žiaci si nasadili virtuálne okuliare a preniesli sa skúmať povrch Mesiaca, Marsu, obzreli si rover Curiosity ako aj najväčší asteroid v Slnečnej sústave Ceres.

Žiaci si odniesli veľa nových informácií a zážitkov.

Mgr. Lýdia Angelovičová