Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Anglické online dopoludnie plné zábavy a súťažných hier.

Anglické online dopoludnie plné zábavy a súťažných hier.

Viete koľko ľudí vo svete hovorí anglicky? Dokázali by ste usporiadať anglicky hovoriace krajiny podľa veľkosti? A čo tak vytvoriť v časovom limite báseň s použitím slov dance, blizzard, fog, light, bells, belly, hippo? Náročné? Či ani nie?

Pre náš slovensko-španielský tím, ktorý sa v zložení Nina Dvořáková, Paula Gervás, Juan LangaricaŠimon Zeleňák pod menom Slovakian chorizo zúčastnil online súťaže  v angličtine EGJAK GAMES to bola hračka.

Dňa 9.2.2022 si zmerali sily vo vedomostných kvízoch a jazykových úlohách s rovesníkmi z iných košických škôl.Naši deviataci a výmenní Erasmus+ študenti si hravo poradili s otázkami z oblasti kultúry, histórie, geografie, umenia, športu, či architektúry. Ukázali tiež svoju tvorivosť pri písaní básní. A to všetko v angličtine.

V online súťaži, ktorú pre žiakov košických základných škôl zorganizovali študenti Evanjelického gymnázia J.A. Komenského v Košiciach (EGJAK) obsadili krásne 2.miesto.

Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy

D.Lopatníková