Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Ypsilon – slovina je hra

Ypsilon – slovina je hra

Ypsilon – slovina je hra je zábavná súťaž pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťažné interaktívne testy rozvíjajú žiacku originalitu, tvorivosť a aktívne myslenie žiakov, podnecujú ich flexibilitu. Aj žiaci našej školy sa zapojili do tejto súťaže a získali vynikajúce bodové hodnotenia. Prevzali si diplomy s vyobrazenou zlatou medailou, sladké prekvapenie a potešil ich aj darček v podobe prívesku na kľúče s logom súťaže. Za účasť v súťaži ďakujeme Aurelovi Kováčovi z 5.C, Michaele Karaffovej zo 7.C triedy, Sáre Farkašovej, Gréte Haňovej a Filipovi Ďurechovi zo 6.A triedy, Stele Vincejovej, Rebeke Ruskovej, Martinovi Valachovičovi, Sofii Bónovej, Richardovi Sokolovi zo 6.B triedy a Richardovi  Godinovi, Matúšovi Mitrovi, Adamovi Adamekovi a Vanesse Ižarikovej zo 6.C triedy. Veríme, že sa do súťaže bude zapájať stále viac žiakov a okrem dobrého pocitu z výsledku sa im nabudúce podarí vyhrať aj smartfón či iné zaujímavé vecné ceny.


Mgr. Dominika Čechová, koordinátor súťaže