Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Vlastivedná vychádzka 3.A

Vlastivedná vychádzka 3.A

Žiaci 3.A triedy s pani učiteľkou Mgr. Lýdiou Angelovičovou si urobili vlastivednú vychádzku po historickom centre mesta Košice. Žiaci si vyskúšali úlohu sprievodcov.

V dvojiciach si pripravili zaujímavosti o vybranej historickej budove v centre Košíc. Spoznali sme budovy, naučili sme sa niečo nové o nich a vypočuli sme si aj veľmi zaujímavé informácie z ich histórie.