Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

13.10.2022 sa 7 najlepších žiačok 9. ročníkov našej školy zúčastnilo 1. kola OSJL, testu, ktorý preveril ich vedomosti z jazykovej a literárnej oblasti. Ďalšie kolo pozostávalo z ústnej a praktickej časti v podobe transformácie textu, štylizácie a prednesu. To sa konalo nasledujúci štvrtok, 20.10.2022. Po ukončení tejto časti sa premiešalo poradie víťaziek a zo siedmich dievčat sa na prvých troch miestach umiestnili žiačky 9.C triedy: Ema Vargová – 3. miesto, Anna Mária Burdová – 2. miesto a Viktória Sarnovská – 1. miesto. Viktória nás bude reprezentovať aj na okresnom kole OSJL. Všetkým súťažiacim ďakujeme a víťazke blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole. 

Mgr. Dominika Čechová