Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Prevencia drogových závislostí a kyberšikanovania

Prevencia drogových závislostí a kyberšikanovania

V dňoch 23. a 24.11.2022 našu školu opäť navštívila pani policajtka kpt. Mgr. Denisa Babiarová. Žiaci 7.A, 7.B, 7.C, 9.A a 9.C sa zúčastnili besedy s pani policajtkou na tému prevencia drogových závislostí. V rámci nej sa dozvedeli nielen o škodlivých účinkoch drog ale aj o tom ako rýchlo vzniká drogová závislosť a tiež o trestnoprávnej zodpovednosti v súvislosti s touto témou. Súčasťou hodiny bola tiež diskusia, kedy žiaci mali možnosť klásť otázky, ktoré im pani policajtka vždy ochotne zodpovedala. No asi najviac ich zaujala aktivita na záver hodiny kedy si mohli všetci vyskúšať špeciálne okuliare, cez ktoré človek vidí ako po požití 1,5  ‰ alkoholu. Žiaci 6.B mali možnosť zúčastniť sa besedy na tému kyberšikanovanie. Tam sa dozvedeli čo to kyberšikanovanie je, aké sú jeho následky, ako sa brániť, prípadne čo robiť ak by sa s týmto javom stretli.

Žiaci sa z tejto akcie veľmi tešili, za čo patrí pani policajtke veľká vďaka a už teraz sa tešíme na jej návštevu v rámci ďalších plánovaných preventívnych aktivít.

Mgr. Lenka Kalafusová