Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Ukáž čo vieš!

Ukáž čo vieš!

Naše IX. oddelenie Školského klubu detí sa zúčastnilo 1. kola súťaže UKÁŽ, ČO VIEŠ! Téma bola určená: „VO VODE“. Súťaž pozostávala z teoretickej aj praktickej časti. Deti prezentovali vedomosti o vodných živočíchoch ako: pstruh, korytnačka, kapor, potápnik, mlok, pijavica…a v praktickej časti prezentovali svoju kreativitu a tvorivé zručnosti. S nadšením a elánom sme sa na túto súťaž pripravovali a odmenou za našu prácu bolo skvelé 2. miesto v celomestskom kole tejto prírodovednej súťaže. Súťažiacim gratulujeme a prajeme veľa šťastia aj v ďalších kolách.

Romana Borošová, vychovávateľka ŠKD