Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Bodovanie šatní na 1.stupni

Bodovanie šatní na 1.stupni

V našej škole sa snažíme viesť deti aj k poriadkumilovnosti, preto sa na I. stupni už niekoľko rokov bodujú šatne. Deti, ba ani ja sama neviem, kedy sa počas dňa alebo týždňa rozhodnem ohodnotiť ich. Znamená to, že šatňa by mala byť stále uprataná a deti si takto
postupne vypestujú zmysel pre kolektívny poriadok.
Prvý polrok sa umiestnili na prvých troch miestach tieto triedy:

1.miesto – III.D
2.miesto –  II.A
3.miesto –  II.B

Víťazné triedy sa tešili krásnym odmenám a diplomom.
V druhom polroku však začíname odznova, preto by sme radi povzbudili aj ďalšie triedy, aby to opäť skúsili.

Erika Nagyová, vychovávateľka ŠKD