Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Prevencia drogových závislostí a kyberšikanovania

Prevencia drogových závislostí a kyberšikanovania

Dňa 16.03.2023 našu školu navštívila pani policajtka kpt. Mgr. Denisa Babiarová. V rámci univerzálnej prevencie sa žiaci 6.A a 6.C zúčastnili besedy s pani policajtkou na tému Kyberšikanovanie.  Žiaci si zopakovali čo všetko kyberšikanovanie obnáša a aké sú jeho dôsledky. Taktiež sa dozvedeli ako sa na internete brániť a čo môžu robiť ak sa s takýmto javom stretnú v reálnom živote. 

Pre žiakov 9.D triedy si pani policajtka pripravila besedu na tému Prevencia drogových závislostí. V rámci nej sa žiaci mali možnosť dozvedieť nielen o škodlivých účinkoch drog ale aj o tom ako rýchlo vzniká drogová závislosť a tiež o trestnoprávnej zodpovednosti v súvislosti s touto témou. Na záver hodiny bola pre žiakov pripravená aktivita kedy si mohli všetci vyskúšať špeciálne okuliare, cez ktoré človek vidí ako po požití 1,5  ‰ alkoholu. 

Súčasťou všetkých hodín bola tiež diskusia, kedy žiaci mali možnosť klásť otázky, ktoré im pani policajtka vždy ochotne zodpovedala. 

Žiakom sa tieto besedy páčili, za čo patrí pani policajtke veľká vďaka a už teraz sa tešíme na jej návštevu v rámci ďalších plánovaných preventívnych aktivít. 

Mgr. Lenka Kalafusová